Права

Социјална заштита

 • Новчана социјална помоћ
 • Посебна новчана накнада
 • Једнократна помоћ
 • Додатак за помоћ и негу другог лица
 • Увећани додатак за помоћ и негу другог лица
 • Помоћ за оспособљавање за рад
 • Опрема корисника за смештај у установу или другу породицу
 • Путни трошкови и  исхрану пролазника
 • Бесплатан оброк

Породична и правна заштита

 • Усвојење
 • Хранитељство
 • Старатељство
 • Мере заштите од насиља у породици
 • Одређивање личног имена
 • Уверење о пословној способности

Саветодавно терапијске и социјално едукативне услуге

 • Саветовалиште за брак и породицу