Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Финансијски планови и извештаји

Финансијски план за извор 01 на основу Одлуке о буџету за Центар за социјални рад Ковин за 2024. годину


Финансијски план за извор 07 на основу Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету за Центар за социјални рад Ковин за 2024. годину


Финансијски план за 2024. годину


Годишњи финансијски извештај (Завршни рачун) за 2022. годину


Финансијски план за извор 07 на основу Одлуке  о буџету Центра за социјални рад Ковин за 2023. годину


Финансијски план за извор 01 на основу Одлуке  о буџету Центра за социјални рад Ковин за 2023. годину


Финансијски план за извор 07 на основу Одлуке  о четвртој измени и допуни Одлуке о буџету Центра за социјални рад Ковин за 2022. годину


Финансијски план за извор 01 на основу Одлуке  о четвртој измени и допуни Одлуке о буџету Центра за социјални рад Ковин за 2022. годину


Годишњи финансијски извештај (завршни рачун) за 2021. годину


Извештај о извршењу буџета за 2021. годину (Образац 5)


Финансијски план Центра за социјални рад "Ковин" за 2021. годину

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин