Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Запослени

Марија Шалипуровић
Директор
Дипл. Социјални радник
Канцеларија бр. 3


Милица Стојшин
Стручни радник на пословима социјалног рада - водитеља случаја
Дипл. андрагог
Канцеларија бр. 1


Стефан Раденковић
Референт за правне, кадровске и административне послове
Канцеларија бр. 2


Катарина Мијатовић
Стручни радник на пословима социјалног рада - водитеља случаја
Мастер социјални радник
Канцеларија бр. 1


Јасмина Милутинов
Стручни радник на пословима социјалног рада - водитељ случаја/супервизор
Дипл. социјални радник
Канцеларија бр. 7


Јулија Радуловић
Стручни радник на пословима социјалног рада - водитељ случаја
Дипл.спец. педагог
Канцеларија бр. 5


Валентина Станковић-Илић
Стручни радник на пословима социјалног рада-водитеља случаја
Дипл. психолог
Канцеларија бр. 4


Милица Адамов-Мандић
Стручни радник на управно-правним пословима
Дипл. правник
Канцеларија бр. 8


Јована Јовашевић
Шеф рачуноводства
Мастер економиста
Канцеларија бр. 6


Душица Марков
Стручни радник на пословима социјалног рада - водитеља случаја
Социјални радник


Чедомир Андрејевић
Референт за правне, кадровске и административне послове
Канцеларија бр. 2


Сандра Стојков 
водитељ случаја
Канцеларија бр. 4


Милче Милутинов
Стручни радник на пословима социјалног рада
дипл. социјални радник
Канцеларија бр. 7


Славица Линцу
Радник на техничким пословима
Спремачица – курир

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин