Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Помоћ у плаћању комуналних услуга

Права и услуге

Помоћ у плаћању комуналних услуга


Скупштина општине Ковин на седници одржаној дана 28.12.2015.године, донела је Одлуку о правима и услугама социјалне заштите на територији општине Ковин(„Сл. лист општине Ковин“ бр.18/15, 3/21 и 4/22).

Права и услуге утврђене овом Одлуком су активности пружања подршке и помоћи појединцу и породици ради побољшања, односно чувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризка неповољних животних околности , као и стварање могућности за самосталан живот у друштву.

Члан 47.

Помоћ у плаћању комуналних услуга остварују појединци и породице корисници новчане социјалне помоћи, као и појединци и породице које имају члана који остварује право на додатак за помоћ и негу другог лица по било ком основу, са тим што укупни ммесечни приходи не прелазе висину минималне зараде у Републици Србији према званичном податку надлежног органа надлежног за статистику.

Комуналним услугама сматрају се услуге које пружа ЈП „Ковински комуналац“са седиштем у Ковину.

Права које финансира општина Ковин

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин