Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Привремено становање деце и омладине без родитељског старања „Кућа на пола пута“

Права и услуге

Привремено становање деце и омладине без родитељског старања „Кућа на пола пута“


Члан 48.

Ова услуга може се признати деци и омладини без родитељског старања којима престаје право на смештај у устснови социјалне заштите или хранитељској породици, ради оспособљавања за самосталан живот, под условом:

  • Да не постоји могућност повратка у сопствену или сродничку породицу;
  • Да је закључком Стручног тима процењено да је овај облик заштите најцелисходнији;

Право се обезбеђује у трајању до једне године, уз могућност продужења за још једну годину.

Међусобни односи Центра за социјални рад Ковин и корисника регулишу се Уговором.

Привремено становање може престати и пре истека рока из уговора у случајевима:

  • На захтев корисика;
  • Обезбеђивањем другог вида становања корисника;
  • Трајним регулисањем радног статуса корисника;
  • Грубог кршења правила кућног реда од стране корисника.

Права које финансира општина Ковин

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин