Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Уверење о пословној способности као и друга уверења која су у надлежности органа старатељства

Права и услуге

Уверење о пословној способности као и друга уверења која су у надлежности органа старатељства


Да би грађани могли да се баве самосталном делатошћу, неопходно им је уверење о пословној способности које се добија у Центру за социјални рад провером старатељских књига. Потребна документација је:

  • писани захтев са прецизном сврхом која му је потребна;
  • фотокопија личне карте.

Уколико постоје индиције да због бoлeсти лице треба лишити пословне способности и одредити му старатеља, сам поступак  лишења пословне способности је ванпарнични судски поступак који најчешће покрећу чланови породице или орган старатељства (Центар за социјални рад) по службеној дужности.

 Након добијања правоснажне судске одлуке о лишавању пословне способности, у Центру се покреће и води поступак одређивања лица које има лична својства и способности буде одређен за старатеља.

Права које финансира општина Ковин

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин