Радним данима од 7:00 - 14:30

Радно време

013/742-985

Телефон

kovin.csr@minrzs.gov.rs

Е-пошта

Помоћ у плаћању трошкова превоза ученика средњих школа

Права и услуге

Помоћ у плаћању трошкова превоза ученика средњих школа


Општина Ковин плаћа трошкове превоза редовним ученицима средњих школа са пребивалиштем на територији оптине Ковин у висини од 100% oд цене месечне карте.

Право на помоћ у висини од 100% од цене месечне карте припада:

  • ученици чије су породице корисници НСП-а;
  • ученици са сметњама у развоју, као и њиховим пратиоцима, на основу здравствене документације и мишљења лекара специјалисте;
  • ученицима самохраних родитеља који у породичном домаћинству имају 2 члана, чији укупни месечни приходи не прелазе висину минималне зараде у Републици Србији, по званичним подацима надлежног органа за статистику;
  • ученицима, чији месечни приход по члану домаћинства не прелази номинални износ НСП за појединца тј. носиоца прихода, што доказује прилогом уверења о месечном приходу по члану домаћинства.
  • ученицима, чије породице имају два или више ученика средње школе путника или студента, а чији месечни приход по члану домаћинства не прелази један и по (1,5) номиналног износа новчане социјалне помоћи за појединца, тј.носиоца права, што доказује прилогом уверења о месечном приходу по члану домаћинства.
  • Ради остваривања права за превоз, корисници до 15.септембра текуће године, зс школску годину, подносе Опшинској управи – Комисији за координацију рада Центра, захтев и доказе о испињености услова из Правилника о критеријумима за коришћење повластице за превоз ученика средњих школа у међумесном саобраћају.

Права које финансира општина Ковин

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин

Трг Жарка Зрењанина 8, 26220 Ковин

Телефон: 013/742-985

Е-пошта: kovin.csr@minrzs.gov.rs

Центар за социјални рад „Ковин“ Ковин